تعداد کل لایک ها: ۳

توپ مارکت، اپلیکیشن‌ها و بازی‌های موبایلی ویژه مادر و کودک را طی فرآیندی کارشناسی، انتخاب و پس از تهیه متن و محتوای تخصصی برای هرکدام، آن‌ها را در موضوعات مناسب بارگذاری می‌کند. toopmarket.com
برنامه نویس وب | عاشق کتاب، یادگیری تکنولوژی، فوتبال و موسیقی