تعداد کل لایک ها: ۴

حذف
خداوندا . معبود من . آرزویم بزرگ اما دلم کوچک . و عمرم کوتاه است. معبودا در پستی و بلندی زندگی . در جزر ومد دریا در تلاطم ها میخواهم با خدا باشم. تا اینکه اعتماد به نا خدا کنم.
علاقه مند به یادگیری